Кеш ЕООД


"КЕШ" ЕООД е динамично развиваща се фирма с основна дейност строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, административни, промишлени и обществени сгради и комуникациите към тях, както  и изграждане на обекти за битови и обществени услуги.

Специализирана е в комплексно изпълнение на всички строително-монтажни дейности и управление на строителния процес, обхващащ пълния цикъл на строителство: изкопни работи, груб строеж и довършителни работи.