Кериум - България ЕООД


Основните компоненти се произвеждат от Кериум BV (Holland). Директният път от производството до реализацията на продукта не само оказва влияние върху неговата цена и срок на доставка, но и предлага възможностда получите подова настилка според вашите изисквания и нужди.KERIUM технологии за подови настилки и екологични покрития.