Кепитъл Адвайзър


Advisor.bg е специализирано счетоводно предприятия по смисъла на Търговския закон, обезпечено с необходимия счетоводен, складов, ТРЗ софтуер. Притежаване цифров сертификат за универсален електронен подпис, възможност за интернет банкиране, както и за обмяна на информация с клиентите ни по електронен път. Ние съхраняваме информацията за нашите клиенти в специализирани трезори с цел постигане на максимална сигурност на архива. Дружеството разполага с експерти в счетоводството и контрола с над 15 годишен опит, като главни счетоводители на холдингови, търговски, финансови и строителни компании.