Кем-77-Константин Костов ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.