Кемко Интернешънъл ЕООД


Полагане на защитни антикорозионни покрития върху метални и стоманобетонни вътрешни и външни повърхности на резервоари, тръбопроводи, авто- и ж.п. цистерни. - подови и стенни покрития- износоустойчиви, хигиенни, устойчиви на химично и температурно въздействие, с разнообразна повърхност и цветове за производствени обекти от хранителната и химическа промишленост, търговски и складови помещения.