КейбълТел ЕАД


Услуги в сферата на ИТ. КейбълТЕЛ е бързоразвиваща се международна компания в областта на телекомуникационните технологии и услуги.КейбълТЕЛ e кабелният оператор с голямо национално покритие в България, с присъствие в най-големите градски центрове като София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Шумен, Стара Загора, както и в някои значително по-малки градове и курортни комплекси като Слънчев Бряг и Несебър.