Кева - Светослав Видов ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.