КА Инженеринг ООД


Фирма КА Инженеринг предлага:Прехвърляне на чертежи от хартия в електронен вид и оформяне на чертежи Създаване на 3D модели и визуализации по чертеж, скица или детайл Проектиране и разработване на метални и пластмасови изделия, машини и съоръжения и инсталации, на транспортни системи.