Кафе-Момент-Термозета-Валери Славов ЕТ


 Пивницa; магазин за търговия с храни и нехранителни стоки; фурни за хляб и тестени закуски.