Кар Сервиз - Александра Тенева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.