Картал-57-Тасим Осман ЕТ


Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.