Карол Фернандес Мийт АД


Производител на месо и колбаси.  Карол фернандес мийт "КФМ "- Българо-испанска фабрика за месо и колбаси.Българо-испанската компания"КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ" е собственик на едно от най-големите и модерни предприятия за месодобив и месопререботка в България, намиращо се в Благоевград.