Карбохим ООД


Фасаген, латекс, поливинилацетатно лепило С 200 КХ, разредител AMB, валяци, малахтари.