Кара Инженеринг ООД


Комплексно инвестиционно проектиране. Ново строителство на жилищни и бизнес сгради, реконструкции и модернизации. Интериорен дизайн. Сделки с недвижими имоти.