Камтекс - Емилия Каменова ЕТ


Височинно почистване на фасади, високи до 25 м. Външна топлоизолация на сгради, високи до 25 м. Други дейности на височина до 25 м. Изграждане на силно- и слаботокови ел. мрежи. Доставка и монтаж на външни и вътрешни ел.осветителни тела