Камен Михайлов ЕТ


Фурна за хляб и тезтени закуски. Хранителен магазин. Павилион търговия с храни.