Калпакчиев-2-Кадрие Айвазова ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.