Калина - Калинка Георгиева ЕТ


Фурна за тестени закуски. Специализиран магазин за хляб и хлебни изделия.