Кадстра къмпани ООД


Регистрация и пререгистрация на фирма - ООД, ЕООД, ЕТ, промяна на обстоятелства: промяна на управител, промяна на съдружник, промяна на капитал, обявяване на ГФО, удостоверение за актуално състояние за пререгистрация, регистрация на нова фирма, откриване на фирма, професионално консултиране от адвокат и други, безплатни онлайн консултации.