Кадконсулт ООД


  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра.