Йорго-Йорданка Баздарова ЕТ


Обект за производство на готови за косумация кулинарни изделия.