ИТ Партнерс ООД


Услуги в сферата на ИТ. Ние сме дружество, регистрирано в София през 2004 г. за проучване, разработка и внедряване на системи за управление и контрол, оказване на услуги по използването на Интернет и информационни технологии и извършване на консултантски дейности за клиенти от страната и чужбина.