Исул - медицински център


Извънболнична специализирана помощ по следните специалности: кардиология с ехокардиография, пулмология, ендокринология, ревматология, офталмология, дерматология, неврология.Договор с НЗОК.Домашни посещения.Експертиза на временната нетрудоспособност.