Историческо-археологически музей Балчик


Колекцията на Исторически музей Балчик илюстрира материалната култура на местното население. Тук могат да бъдат видени находки, които датират от периода 6 пр.Хр., когато градът е бил основан, до 1940 година. Колекцията включва керамични и стъклени предмети, епиграфни паметници, колекции на монети, както и различни документи и снимки, показващи динамичния, социален и политически живот на Балчик след Освобождението през 1878.