Исо Консулт и Мениджмънт ООД


Консултации по изграждане и внедряване на международните стандарти за контрол на качеството и околната среда съгласно: ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001, HACCP, GMP, TQM, Еко-Хотел и други.