Ирон оод


Фирмата е производител и дистрибутор на бързооборотни стоки .Разполага със собствена материално-техническа база отговаряща  на съвременните   изискванията за съхранение и търговия на хранителни стоки.