Ипта-Теньо Гешев ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.