Ипо - Иван Попов


 Проектиране, производство и възстановяване на оборудване и резервни части за минно-обогатителната, пътно-транспортната и пътно-строителна техника, класическо, центробежно леене и механична обработка на черни и цветни метали, търговия и собствен транспорт в страната и извън граница.