Инфраконструкт ООД


Проектиране за изготвяне на инвестиционни проекти за високо и ниско строителство/жилищни, офисни и обществени сгради/неголеми производствени сгради и цехове, благоустрояване на улици, корекции на реки и дерета, площни обекти, пътища и технически инфраструктурни обекти/Проектиране на улична канализация, магистрални водопроводи, пречиствателни съоръженя и др.