ИнфоГруп БГ EООД


Организиране на курсове за квалификация, преквалификация и обучение на заети лица, консултантска дейност, разработване и внедряване на системи за управление на качеството в отделните сфери на бизнеса и системи за безопасност на храните, разработване на добри производствени и хигиенни практики, подготовка и управление на проекти.