Интер Бизнес 91 ООД


Фирма Интер Бизнес 91 ООД е на българския медицински пазар от 1992г. с основен предмет на дейност доставка и търговия с медицинска апаратура и резервни части, диагностични тестове и реактиви, медицински изделия и консумативи.