Интер Алианс


Интер Алианс - град Стара Загора | Курсове, семинари и лекции

“Интер Алианс” Стара Загора е професионален център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото и компютърното обучение.При нас работят квалифицирани педагози и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.Предлагаме обучение на над десет езика.

Център за Професионално Обучение Интер Алианс Стара Загора, е одобрен като Доставчик  на обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС 2007-2013год., по схемата "Аз мога повече", по следните дигитални /компютърни/ специалности:

-Компютърно обучение І ниво,

-Компютърно Обучение ІІ ниво,

- Офис Асистент

-ЕXCEL,

-PHOTOSHOP,

-CORELDRAW,

-WEBDESIGN ,

Графичен Дизайн