Интернешънъл трейд къмпани АД


  Внос, износ на черни и цветни метали, кабели, проводници, алуминиев и меден валцдрат, разпределителни трансформатори, ниско волтова апаратура, електромотори, материали и машини за изграждане на ЖП линии, резервни части, възли и мотори на вносни локомотиви, оборудване за автоматизация на ЖП транспорта и др.Компанията е лидер във външната търговия с изделия на електротехническата и железопътната индустрия.