Интерекс ООД


Фирмата се занимава с външна и вътрешна търговия, както и със специфични операции с черни (включително качествени стомани) и цветни метали (цинк и олово), машини и оборудване (електрокари, мотокари и пътностроителни) и резервни части за тях.