Интегрейтид Информейшън Системс ЕООД


Интегрейтид Информейшън Системс ЕООД е специализирана:Услуги в областта на електронната обработка на данни.Проектиране, разработка, производство и внедряване на софтуерни продукти.Внос и износ на софтуерни и хардуерни продукти.Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.