Институт по говедовъдство и овцевъдство


Производство на разплоден мъшки и женски материал от породата Ил дьо Франс, с висок интензитет на растеж и вкусови качества на месото, предлага бременни юници и крави от породата Българско кафяво говедо и Българско черношарено говедо, телата с висока растежна способност и качества, отговарящ на европейските стандарти, специализиран цех за мляко прясно и кисело, кашкавал и краве масло, преработка на фуражи за хранене на селскостопански животни и птици.