Институт за следдипломно обучение - Стара Загора


♦ Съвременно и гъвкаво обучение
♦ Университетски преподаватели, eксперти от практиката
♦ Технически ресурс за стойностно обучение
♦ Социална реализация
♦ Кариерно развитие
♦ Поръчкови обучения