Иновасис ООД


Услуги в сферата на ИТ. Иновасис е специализирана в разработка и внедряване на софтуер за бизнес управление, изграждане на интернет сайтове, поддръжка на компютърна техника и комуникационни мрежи.