Инкотех


  Конструиране на машини, агрегати, възли и детайли, нестандартно оборудване; инструментална, ковашко-пресова и леярска екипировка.Разработване на технологични процеси за механична, студено-пресова, ковашко-пресова и термична обработка; машини с ЦПУ.