инж. Тачо Чакъров ЕТ


  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра.