Инжстройинженеринг ЕООД


"Инжстройинженеринг" ЕООД осъществява своята дейност на територията на страната и е специализирано в:Строежи от транспортната инфраструктура – строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища, производство на асфалтови смеси, производство на бетон и бетонови изделия, строителство на мостове, естакади, укрепване на свлачища, укрепване и изграждане на кейови стени, пристанищни съоръжения;Строежи от благоустройствената инфраструктура и хидротехническото строителство – изграждане на водопроводи, канализации и хидротехнически съоръжения, изграждане на благоустройствена инфраструктура.