Инженеринг-НМ ООД


Изключителен представител на fiat-hitachi excavators s.p.a., Италия  за строителни машини, пътно-строителна техника и резервни части, сервиз и консигнационен склад. Представителство на vetter(Германия) и plumett(Швейцария)- приспособления за телекомуникациите, оптически и ел. мрежи.