Индъстри Уоч Груп ООД


Изследователска компания, която наблюдава общата икономическа динамика, политическите рискове и бизнес средата в България, за да предложи основа за по-добри инвестиционни решения.