Индустриални Батерии ЕООД


Компанията е основана през 1996 година с основен предмет на дейност търговия с тягови и стационарни батерии.Към този момент сме официалeн представител на Енергия/ЕнерСис Търговище, Елхим-Искара и водещи западни производители за територията на Република България. От 2005 година стартирахме нова дейност - сервиз на тягови и стационарни батерии. През 2008 година подписахме договор с ЕнерСис Българя АД и сме  гаранционен и извънгаранционен сервиз за продуктите им  за страната.От 2009 година произвеждаме ново поколение тягови батерии – Perpetuum. Батериите се характеризират с по –голяма продължителност на живот -над  1500 цикъла , завишени капацитети  и непретенциозност към експлоатационната среда . Тези и други показатели ни дават възможност да предложим продуктите на нашите клиенти с увеличен гаранционен срок от 24 до 36 месеца. Сред услугите, които предоставяме са– транспорт до клиента, монтаж, обратно изкупуване на излезли от употреба батерии. Конструкторския отдел на компанията  е в състояние в рамките на 24 часа да разработи нестандартни батерии според изискванията на клиента.