Индустриална стопанска асоциация - Разград


Цели на организацията:подпомага и разгръща стопанската инициатива на своите членове с цел по ефективна икономическа реализация представлява интересите на членовете си пред централните и местните държавни органи и синдикатите насърчава разширяването на производството на стоки и услуги, подпомага повишаването но квалификацията на персонала на фирмите, подпомага внедряването на нови технологии