Индустриален Център Тракия АД


Производство и продажба на бетонови изделия (тротоарни плочи, бордюри, коминни тела, пътни ивици), мозаечни стъпала, сухи строителни смеси (лепила и шпакловки).