Индекс Имоти


ИНДЕКС ИМОТИ предлага пълно обслужване в областта на недвижимите имоти от юрист , което включва:

# посредничество при покупко-продажба, наем и замяна на недвижимо имущество

# юридически услуги в областта на недвижимите имоти

# проверка за тежести, запори, искови молби

# пазарно проучване

# маркетинг и реклама

За Индекс Имоти е важно всички задължения и отговорности да бъдат ясни и прозрачни. Нашата цел е да предложим професионално и качествено обслужване до най-малък детайл!