Инвестконсулт Варна ООД


Инвестконсулт Варна ООД - Експертни оценки- Оценка на недвижими имоти, Оценка на цели предприятия, Икономическа обосновка на инвестиционни проекти. Лицензирани оценители.