Илиев проект ЕООД


Проект част конструкции:
•Проектиране на стоманобетонни конструкции
•Проектиране на стоманени конструкции
•Проектиране на дървени конструкции
•Проектиране на алуминиеви конструкци
изготвяне на количествено-стойностни сметки;
Проект част план за безопасност и здраве.
Извършване на обследване на сгради и съоръжения:
•Изготвяне на конструктивни становища
•Изготвяне на конструктивни експертизи