Икономическият и социален съвет


Институционалната форма за консултации и социален диалог по икономическата и социална политика между правителството и структурите на гражданското общество.